Lò Nướng Salamander 6 họng đốt gas - Máy Thực Phẩm Hiếu Minh

Lò Nướng Salamander 6 họng đốt gas

  • Model: WYG 745B
  • Số lượng họng Gas: 6 họng
  • Loại Gas: LPQ
  • Áp suất Gas: 2800 PA
  • Kích thước: 860 x 530 x 620 mm
  • Thương hiệu: Fuduco
  • Thời gian bảo hành: 12 tháng