Lưỡi Dao máy thái rau củ quả - Máy Thực Phẩm Hiếu Minh

Lưỡi Dao máy thái rau củ quả

Các loại lưỡi dao Hiếu Minh cung cấp

  • Dao Thái hạt lựu: 6/8/10/12/15/20/25mm
  • Dao Thái sợi: 2/3/4/5/6/7/8mm
  • Dao Thái lát: 2/3/4/5/6/7/8/9/10mm