Máy tạo viên có nhân - Máy Thực Phẩm Hiếu Minh

Máy tạo viên có nhân

Thông số kỹ thuật Máy tạo viên có nhân

  • Model : MTVCN
  • Công suất : Tùy từng mã máy
  • Điện áp : 220v
  • Sản lượng : Tùy từng mã máy
  • Kích thước máy : Tùy từng mã máy
  • Kích cỡ khuôn máy: Tùy từng mã máy
  • Trọng lượng máy : Tùy từng mã máy
Danh mục: